logo

STM8 MCU 选型列表

STM8 Standard

Part Number FLASH [kB] RAM [kB] E2PROM [B] Serial Interface I/Os (High Current) Vcc [V] - min Vcc [V] - max
STM8S103F2 4 1 640 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 16(12) 2.95 5.5
STM8S103F3 8 1 640 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 16(12) 2.95 5.5
STM8S103K3 8 1 640 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 28(21) 2.95 5.5
STM8S105K4 16 2 1024 1xSPI/I2c/1xUART(IrDa/ISO7816) 25(12) 2.95 5.5
STM8S105K6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 25(12) 2.95 5.5
STM8S105S4 16 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 34(15) 2.95 5.5
STM8S105S6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 34(15) 2.95 5.5
STM8S105C4 16 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 38(16) 2.95 5.5
STM8S105C6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 38(16) 2.95 5.5
STM8S207K6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) 25(12) 2.95 5.5
STM8S207S6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 34(15) 2.95 5.5
STM8S207S8 64 4 1536 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 34(15) 2.95 5.5
STM8S207C6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 38(16) 2.95 5.5
STM8S207C8 64 4 1536 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 38(16) 2.95 5.5
STM8S207CB 128 6 2048 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 38(16) 2.95 5.5
STM8S207R6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 52(16) 2.95 5.5
STM8S207R8 64 4 1536 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 52(16) 2.95 5.5
STM8S207RB 128 6 2048 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 52(16) 2.95 5.5
STM8S207SB 128 6 1536 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 68(20) 2.95 5.5
STM8S207MB 128 6 2048 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) 68(18) 2.95 5.5
STM8S208RB 128 6 2048 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816)/1xCAN 52(16) 2.95 5.5
STM8S208MB 128 6 2048 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816)/1xCAN 68(18) 2.95 5.5

STM8L EnergyLite

Part Number FLASH [kB] RAM [kB] E2PROM [B] Serial Interface I/Os Vcc [V] - min Vcc [V] - max
STM8L101F3 8 1.5 2048 1xSPI/1xI2C/1xUSART/1xIRTx 18 1.65 3.6
STM8L151K4 16 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUSART(IrDa/ISO7816) 29 1.65 3.6
STM8L152C6 32 2 1024 1xSPI/1xI2C/1xUSART(IrDa/ISO7816) 41 1.65 3.6
拳皇98ol平民最终阵容
qq足球比分直播 体彩手机在线是真的吗 澳洲f1赛车在线计划 金码會救世网 老时时360 领航时时计划破解版 ag电子 黑龙江时时几点结束 体彩31选7玩法规则 成都红灯区一览表2019